Tercümenin Kollarından Hangileri Daha Çok Ve Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

tercüme kolları, en fazla kullanılan tercüme türleri

Her geçen gün yeni bir gelişme ile karşılaşan dünya, bu gelişmelere paralel olarak değişim içerisine girmektedir. Eski çağlardan itibaren insanların birbirleri ile duygu ve düşüncelerin aktarılmasını sağlayan çevirmenlik de tüm alanların da uymak zorunda olduğu gibi bu değişimler karşısında kendisini sürekli yenilemektedir. tercüme kolları, en fazla kullanılan tercüme türleri

Farklı uzmanlık alanlarının doğması ile birlikte, bu alanların kendilerine has dilleri de oluşmuştur. Örneğin bir doktorun, diğer bir doktorla iletişimini sağlayan bu alan içi dile, terminoloji denilmektedir. Terminoloji alan dışında olan bir kişi için tamamen yabancı bir dildir. Bununla ilintili olarak tercümanlar da çeşitli alanlarda uzmanlaşarak bu dalların tercüme edilmesinde önemli katkılar sunmaktadır. Çevirmenlik esasında, yazılı metin tercümanlığı ve sözlü metin tercümanlığı olarak iki ana dala ayrılsa da, bu gelişmelerle birlikte bir takım özel bilgi ve donanım gerektiren birbirinden farklı alanlara yönelik olarak da ayrışmalar olmuştur. Bunların en çok kullanılanlarını sıralayacak olursak; medikal tercüme, idari tercüme, hukuki tercüme, ekonomi tercümesi, finansal çeviri, tıbbi tercüme, edebi tercüme, ticari çeviri, teknik çeviri şeklinde ifade edebiliriz.

Sözlü metin tercümeleri daha çok, iş toplantılarında, uluslararası devlet ve iş görüşmelerinde, konferanslarda, informel ilişkilerde tercih edilmektedir. Yazılı metin tercümanlığı ise daha çok edebi metinlerde, kullanım kılavuzlarında, film ve dizi alt yazılarında, makalelerde, basılı yayın organlarında, bilgisayar programlarında, resmi bir takım yazışmalarda kullanılmaktadır. Yine hem yazılı metin tercümelerinde hem de sözlü metin tercümelerinde yoğunlaşılmış bir uzmanlık alanının olması oldukça büyük önem taşımaktadır. Örneğin, uluslararası bir hukuk sempozyumunda görev alan tercümanın hem hukuk terminolojisine hakim olması hem de kaynak ve hedef dilleri çok iyi bilmesi gerekmektedir.

Yazılı metin tercümanlığı yani mütercimlik, sözlü metin tercümanlığına kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Mütercim mesleğinin yoğun ilgiyle karşılanmasının nedeni, yazılı metin tercümanlığına daha çok ihtiyaç duyulmasından ve daha geniş bir kitleye hitap edebilir olmasından kaynaklanmaktadır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*