Lazer Destekli Meme Küçültme ve Toplama

meme küçültme, meme küçültme ameliyatı, meme toplama ameliyatı

A) Hastanın kendi göğüsünün birebir küçültülmesini istediği durum;

Meme dokusunun %85’i yağ dokusu ve % 15’i meme dokusudur. Hasta kendi gögüsünün birbire aynısı , ancak küçüğümü istiyor ise; bir kesi yapmadan Meme altında açılan küçük bir noktadan lazer aleti ile girilerek meme içindeki fazla yağlar eritilir. Ortaya çıkan aynı memenin küçüğü olur. Sonuç kendi memesinden ne daha sarkık ne de daha toplu olur. Bu işlem 45 dakkida surer ve hasta aynı gün evine geri döner.meme küçültme, meme küçültme ameliyatı, meme toplama ameliyatı

B) Hastanın gögüsünün küçültülmesini ve toplanmasını istediği durum;

Hastanın kendi gögüsünün küçülmesini ve toplanmasını istediği durumlarda ise memede bir iz olucaktır. Fakat bu işlemde meme dokusu kesilerek çıkarılmaz. Lazerle meme dokusunda arzu edilen miktar da yağ eritilip çıkalrıldıktan sonra, sadece yüzeysel meme cildi eksiltilerek,daha gergin şekli güzel bir meme elde edilir. Bu durumda meme başından aşşağı inen bir iz olucaktır, ancak hiçbir şekilde meme dokusunda içeri girilip bir işlem yapılmamıştır. Bu nedenden hasta çok daha hızlı iyileşir ve sonuç oldukça doğal bir görüntüdür. Hastaların 1 gün hastanede ve 1 gün otelde kalmaları yeterlidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Lazer destekli Meme Küçültme ameliyatı güvenli mi?

Bu uygulamaların hepsi FDA onaylıdır , Amerikan sağlık servisinin (FDA) yapılmasına izin verdiği uygulamalar olmaktadır ve hiçbiri tarafımızdan geliştirilen prosedurler değildir. FDA koyduğu regulasyonlar sayesinde insan sağlıgını destekleyen ve koruyan bir kurumdur.

Hastanemizde kullanılan lazer cihazları herbiri kullanılacağı vücud bölümüne gore farklılık arz eder.Her bölge için farklı cihaz kullanılırken aynı zamanda her hasta için farklı başlık kullanılmaktadır.Bunun sterilizasyon için önemi büyüktür.Herbir hasta için özel olarak kullanılan her başlık ,barkot sistemi sayesinde ,cihazin üzerindeki yazılım ve dolayısı ile cihazın amerikadaki merkezi tarafından kontol edilir. Bu başlık aktive hale getilirdikten sonra kullanılsın veya kullanılmasın belli bir sure sonra of hale dönüşür.Kullanılan bu sistem oldukça maliyetlidir .Aynı zamanda hastaya verilen değer , sterilizosyona verilen önemin de ne kadar fazla olduğunun göstergesidir.Yine hastaya duyulan saygıdan ötürü bu cihazların her biri, her 2 yılda bir upgrade edilir.

2- Lazer destekli Meme Küçültme sonrası olası hamilelik dönemimde veya meme tahlilerinde bir sorun yaşar mıyım?

Bu uygulama sırasında meme dokusunun içine girilmediği için meme bezleri ve süt kanalları herhangi bir zarar görmez.ileriki dönemlerdeki, olası hamilelik veya meme ile alakalı tahlil durumlarında hastanın memesi ile ilgili bir sıkıntısı olmayacaktır.Hasta da  meme içinde scar dokusu olmayacaktır.Memenin içindeki scar dokusu  ultrasonlar ,memografiler gibi tahlillerde tanıyı koyacak olan doktorun  teşhisini bir hayli zorlaştırır.Lazer destekli meme küçültme operasyonu geçiren hasta ilerki yaşamında olası böyle problemler ile karşılaşmaz.

3-Operasyondan kaç gün sonra iyileşir ve işe dönebilirim?

Sadece Meme küçültmesi olan hastalar aynı gün evlerine ve işlerine dönebilirler.Memesine küçültme ve toplama uygulanan hastalar ise 2.gün kontrolleri olur ve 5.gün işlerine dönebilirler. Klasik yöntem ile yapılan Meme küçültme ameliyatında ise iyileşme süresi 1 aydır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*