KOMPRESÖR PERİYODİK KONTROLÜ NEDİR VE NEDEN YAPILIR?

kompresör kontrolü yapımı, periyodik kompresör kontrolü, kompresör kontrolü nedir

İşçi sağlığını korumak açısından ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusuna gerekli önem verilmeye başlanmıştır. Denetlemeler ciddi bir şekilde yönetilmektedir. Bu denetlemelerden gerektiği gibi geçmenizi sağlamak amacıyla bir çok iş sağlığı ve güvenliği firması bulunmaktadır. Fabrika içinde ve çevresinde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Fabrika içinde çalışan kompresörler için, kompresör periyodik kontrolü konusu büyük önem arz etmektedir.kompresör kontrolü yapımı, periyodik kompresör kontrolü, kompresör kontrolü nedir

Kompresörler mekanik enerjiyi basınç enerjisine dönüştürürler. Yüksek basınçla çalışan bu cihazlar işçi sağlığı ve güvenliği açısından gerekli kontrolleri yapılmadığı takdirde ölümcül kazalara sebebiyet vermektedir. Kompresörler için alınacak bazı tedbirler bulunmaktadır. Kompresör basıncı, olması gereken maksimum noktaya ulaştığında motorun durması, eğer motorun durması gecikti ise basınçlı havayı dışarıya verecek bir tertibat bulunmalıdır. Hız regülatörü periyodik olarak kontrol edilmelidir. Hız regülatörü her daim iyi çalışır durumda olmalıdır. Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmalıdır. Patlayıcı, zehirli gazlar ve toz emmesi önlenmelidir. Kompresör ve tank arasında separatör bulunmalıdır. Bu tedbirlerin alınması için çalışan işçilerin doğru eğiti almış olması gerekmektedir. Ancak her türlü ihmale karşı iş güvenliği firmaları kompresör periyodik kontrolü konusunda hizmet vermektedir. Kompresörlere üretici firma tarafından en yüksek çalışma basıncı ve kullanılan gazın cinsi ve miktarını yazan etiket yapıştırılmalıdır. Kompresörler herhangi bir tehlike durumunda uzaktan durdurulabilmelidir. Kompresörlerde cinsine göre özel yağlar kullanılmalıdır. Kompresörler yüksek basınçlı kaplardır ve bu yüzden patlama ihtimalleri yüksektir. Bu ihtimale karşı depolar uzakta ve patlamalara karşı dayanıklı bir bölme içerisinde olmalıdır.

Teknolojinin hızla gelişmesi işe işyerlerinde işçi sağlığı açısından bazı sorunlar oluşmaktadır. Çalışanlar gelişen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmaktadır ve bu yüzden gerekli bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır. Ancak teknik konularda işini bilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanları devreye girmektedir. İşyerinde her türlü kazaya sebebiyet verecek araçların periyodik kontrolleri zamanında ve gerektiğinde yapılmalıdır. Kompresör periyodik kontrolü konusunda, üretim sonrası, montaj öncesi ilk kontroller yapılmalıdır. Ardından büyük tadilatlar ve değişimler sonrasında uzman kişiler tarafından bakım ve kontrolleri yapılmalıdır. Bu durumlar haricinde her yıl bir kez olmak şartıyla periyodik kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*